Thursday, February 4, 2010


Seri Mayang Katering tidak ketinggalan dalam acara Cuti-cuti Malaysia,  setahun sekali Staff Seri Mayang mengadakan Hari Keluarga di distinasi tertentu mengikut undian ....

No comments: